ART COLOGNE 2023

Arthur Löwen NEW POSITIONS
Laura Schawelka, Nicolas Pelzer, Eliza Ballesteros and Alyce Ford
November 16 – November 19, 2023

ART COLOGNE 2022

Harry Hachmeister, Tom Król
Eliza Ballesteros NEW POSITIONS

November 16 – 20, 2022

ART COLOGNE 2021

Harry Hachmeister, Tom Król, Arthur Löwen, Laura Schawelka
Morgaine Schäfer NEW POSITIONS
November 17 – 21, 2021

art berlin 2019

Laura Schawelka, Arthur Löwen, Nicolas Pelzer
September 12 – 15, 2019

art berlin 2018

Arthur Löwen, Maximilian Rödel, Laura Schawelka, Lisa Tiemann
September 12 – 15, 2018

ART COLOGNE 2018

Arthur Löwen, Morgaine Schäfer, Laura Schawelka, Lisa Tiemann
April 11 – 14, 2018

art berlin 2017

Marcel Hiller, Felix Kultau, Fabian Kuntzsch, Maximilian Rödel, Laura Schawelka
September 14 – 17, 2017

ART COLOGNE 2017

Switchers 2 curated by Real Positive
Robert Brambora, Anne Fellner/Burkhard Beschow, Fabian Kuntzsch, Lukas Quietzsch
April 26 – 29, 2017

ART COLOGNE 2016

Fabian Herkenhoener (NEW POSITIONS)
Grit Hachmeister, Felix Kultau, Maximilian Rödel
April 14 – 17, 2016

ART COLOGNE 2014

Felix Kaltau (NEW POSITIONS)
Maximilian Rödel, Georg Gatsas
April 10 – 13, 2014

newsletter